Jakie korzyści wynikają z przetwarzania klasy enterprise?

Zwiększone bezpieczeństwo

– ScheduleIN udostępnia specjalny interfejs osobom, które nie mają i nie potrzebują żadnych kompetencji informatycznych tak, aby proces, np. zamknięcia dnia, mogła uruchamiać pracownica księgowości – mówi Mirosław Andziak, CEO InfiniteDATA, firmy dostarczającej narzędzie ScheduleIN. – Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby po kilkugodzinnym szkoleniu ta sama osoba zaprojektowała proces na swój własny użytek, automatyzując np. wysyłkę raportów do członków zarządu, z którą borykała się do tej pory zawsze pod koniec każdego miesiąca. To proste jak układanie klocków Lego, a do tego bezpieczne, bo nikt niepowołany nie ma uprawnień pozwalających mu np. usunąć dane z serwera. Nie ma więc szans niczego popsuć – dodaje Andziak.

Dowiedz się więcej - pobierz e-book

Poszczególne przetwarzania realizowane są oczywiście na wybranych komponentach infrastruktury (w bazach danych, aplikacjach, na serwerach), ale definiowane są w jednym miejscu, tzw. serwerze kontrolującym, jedynie przez osoby, które mają do tego uprawnienia.

– Sposób nadawania uprawnień, jest tak samo elastyczny jak sposób projektowania procesu, co przekłada się na jego większe bezpieczeństwo – tłumaczy Maciej Sowa, Business Development Manager, SimplicITy, dystrybutora i dostawcy systemu ScheduleIN. – Można zaprojektować go tak, by wiele osób widziało wybrane zadania, a tylko jedna obserwowała całość albo tak, aby jeden zespół miał możliwość uruchamiania zadań, inny – obserwowania ich przebiegu, a jeszcze inny zatrzymywania ich i restartowania. Jest pełna dowolność.

ScheduleIN monitoruje wszystkie operacje, zapisując, kto i kiedy wprowadził zmiany w procesie przetwarzania danych, co w świetle zwiększonych wymagań związanych z RODO zyskuje na znaczeniu. Ale nie tylko.

– Analiza historycznych zapisów daje możliwość przestudiowania swoich akcji i zoptymalizowania codziennej pracy. A któż o tym nie marzy? – pyta retorycznie Mirosław Andziak.

Do tego właśnie ScheduleIN jest doskonały.

ZAUTOMATYZUJ PROCESY W TWOJEJ FIRMIE!