Jakie korzyści wynikają z przetwarzania klasy enterprise?

Predykcja zdarzeń

ScheduleIN daje możliwość oszacowania czasu potrzebnego na realizację procesu, zanim ten się zacznie, jego optymalizacji tak, by spełniał oczekiwania biznesowe, ale też automatycznej predykcji zdarzeń, które mogą stanąć mu na drodze.

System informuje bowiem, które przetwarzanie znajduje się na tzw. ścieżce krytycznej, czyli ma wpływ na całościowy czas realizacji procesu, a także kiedy czas ten jest zagrożony.

Dowiedz się więcej - pobierz e-book

– Systemy starej generacji nie informowały o błędach nawet w momencie, kiedy te już występowały. Jeśli więc system zakleszczył się w trakcie wykonywania backupu, odcinając dostęp do całości lub części danych czekających na przetworzenie, proces albo nie wykonywał się w ogóle, albo wykonywał się błędnie, o czym zawsze dowiadywaliśmy się po fakcie – mówi Mirosław Andziak, CEO InfiniteDATA, firmy dostarczającej narzędzie ScheduleIN.

– ScheduleIN działa w czasie rzeczywistym, ale zapisuje także dane historyczne, umożliwiając w ten sposób automatyczne wykrywanie wszelkich odchyleń od normy – uzupełnia Maciej Sowa, Business Development Manager, SimplicITy, dystrybutora i dostawcy systemu ScheduleIN. – Jeśli dany proces od ”zawsze” wykonywał się w ciągu godziny, a nagle przedłużył do półtorej albo skrócił do trzydziestu minut, automatycznie dostaniemy informację, by to sprawdzić – dodaje.

Dzięki ScheduleIN błąd występujący na początku procesu w najgorszym razie skutkuje jego niewielkim opóźnieniem. Ponadto, jego znalezienie, a potem naprawienie nie wymaga już zaangażowania całego departamentu IT, którego czas do najtańszych nie należy.

ZAUTOMATYZUJ PROCESY W TWOJEJ FIRMIE!