Jakie korzyści wynikają z przetwarzania klasy enterprise?

Optymalizacja procesów biznesowych

Podstawową i główną funkcjonalnością systemu jest pełna kontrola nad procesem przetwarzania danych w informację biznesową. ScheduleIN pozwala kontrolować jego całość, a nie tylko wybrane odcinki realizowane przez poszczególne komponenty. A pełny obraz sytuacji to większe możliwości jej kształtowania.

Dowiedz się więcej - pobierz e-book

– ScheduleIN sprowadza do jednego poziomu, pojedyncze, atomowe przetwarzania wykonywane na bazach danych SAP-a, Oracle’a, w systemach uniksowych, linuksowych czy windowsowych, na serwerach on premise i w chmurze, a potem spina je w logiczną sekwencję – wyjaśnia Mirosław Andziak, CEO InfiniteDATA, firmy dostarczającej narzędzie ScheduleIN. – Co ważne, jej uruchomienie możemy zaplanować nie tylko na konkretną godzinę, ale także uzależnić jej wykonanie od konkretnego zdarzenia, na przykład od wykonania innego, poprzedzającego przetwarzania.

Procesy przetwarzania danych determinowane czasem dominowały w automatyzacji starej generacji, ale od dawna już nie są optymalne. W zależności od okoliczności (np. wielkości plików czy dnia), poszczególne zadanie może bowiem trwać dłużej lub krócej. Dla zachowania ciągłości całego procesu zawsze jednak trzeba było zakładać, że będzie trwało dłużej i tak zaplanować kolejne przetwarzanie, żeby poprzednie miało czas się wykonać. Ten brak precyzji tylko co do czasu jednego z zadań sprawiał więc, że proces miejscami (gdy daliśmy mu więcej czasu, niż faktycznie potrzebował) doświadczał niepotrzebynych przestojów, a w konsekwencji wydłużał całościowy czas wykonania. Finalnie oznaczało to wyższe koszty jego realizacji.

Dzisiaj musi być jednak coraz szybciej i coraz taniej. ScheduleIN mierzy więc procesy, wyszukuje ścieżki krytyczne i wąskie gardła, pozwalając skoncentrować wysiłek architektów i deweloperów tylko na tych, których wyeliminowanie przełoży się na przyspieszenie całego procesu. Obserwuje go od początku do końca, pozwalając poszczególne elementy dowolnie układać i plastycznie od siebie uzależniać. Zadania, które ze sobą nie kolidują, możemy planować równolegle, a tym, które mają wyższe priorytety biznesowe dynamicznie przyznawać wydajniejsze zasoby sprzętowe, przyspieszając ich realizację. Projektując każdą, najmniejszą nawet sekwencję zdarzeń, nigdy też nie tracimy kontroli nad żadnym z jej odcinków.

– ScheduleIN umożliwia definiowanie tzw. punktów kontrolnych, w których podejmowane są zautomatyzowane decyzje lub generowane notyfikacje (w formie e-maili lub wystawienia biletu w systemie typu ITSM). Punktem kontrolnym może być dosłownie każdy etap procesu – tłumaczy Mirosław Andziak.

Powiadomienie, wysłane odpowiedniej osobie w odpowiednim momencie, najpierw oszczędza czas potrzebny na poszukiwanie błędów, a następnie niezbędny do ich usunięcia.

 

Mirosław Andziak, Chief Executive Officer, InfiniteDATA, twórcy systemu ScheduleIN:

W jednej z działających w Polsce instytucji finansowych już wstępna analiza procesów w ScheduleIN pozwoliła nam wskazać trzy miejsca, które skróciły czas przetwarzania aż o 38 proc., tylko za pomocą samej orkiestracji zdarzeń i znalezieniu zależności, które nie powinny występować.

ZAUTOMATYZUJ PROCESY W TWOJEJ FIRMIE!