Jakie korzyści wynikają z przetwarzania klasy enterprise?

Dostępność danych

W związku z charakterem i zakresem funkcjonowania, systemy automatyzacji muszą przechowywać nie tylko informacje o bieżącej konfiguracji, ale także definicje i harmonogramy wykonywanych działań. Dostępność tych danych ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej, wydajnej i nieprzerwanej realizacji całości, bądź części procesów biznesowych. W związku z tym muszą być wspierane przez niezawodną infrastrukturę, która gwarantuje najwyższy poziom dostępności i bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej - pobierz e-book

– Nasze doświadczenia nabyte podczas implementacji wykazują bezdyskusyjną wyższość rozwiązań IBM w zakresie wiarygodności i zapewnienia ciągłości działania sprzętu i oprogramowania – przekonuje Piotr Skowroński Presales Manager z SimplicITy. – Są one bazą dla funkcjonowania środowiska automatyzacji kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Projekty realizowane na serwerach Power, przełącznikach SAN IBM B-type oraz macierzach dyskowych serii Storwize odznaczały się najlepszą efektywnością. Warstwa sprzętowo-systemowa IBM wykazywała natomiast najniższy odsetek dysfunkcyjności przy wysokim obciążeniu automatycznie uruchamianymi procesami zasilania hurtowni danych czy przesyłania informacji między repozytoriami danych.

Przykładem wdrożenia zrealizowanego przez SimplicITy, opartego o platformę IBM jest zestawienie kilkuset procesów przesyłania plików między systemami bankowymi (wymiana danych z Krajową Izbą Rozliczeniową oraz dystrybucja informacji między wewnętrznymi systemami), gdzie kluczową rolę grały serwery IBM Power oraz macierze IBM V7000.

– Implementacja oparta o tę platformę stała się modelem konfiguracyjnym dla kolejnych systemów, a dzięki wsparciu producenta sprzętu oraz dojrzałości technologicznej oprogramowania IBM AIX oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy dyskowych IBM Storwize, procesy wykazywały zerową tendencję do awarii – opowiada Piotr Skowroński.

ZAUTOMATYZUJ PROCESY W TWOJEJ FIRMIE!