Jakie korzyści wynikają z przetwarzania klasy enterprise?

Demokratyzacja wiedzy

Rozwiązania pochodzące z lat 80. i 90. projektowane były z myślą o wąsko wyspecjalizowanych pracownikach IT, którzy – po odpowiednim szkoleniu i certyfikacji – stawali się w firmach niemal niezastąpieni, InifiniteDATA zaproponowało inne podejście, które bardziej przystaje do czasów, w których problematyczna jest zarówno fluktuacja pracowników IT, jak i ich ograniczone zasoby.

Dowiedz się więcej - pobierz e-book

– Pracownicy IT nie mogą pełnić roli gońców, realizujących polecenia działów HR-u, księgowości czy marketingu, bo jest to nieefektywne kosztowo i czasowo – mówi Mirosław Andziak, CEO InfiniteDATA, firmy dostarczającej narzędzie ScheduleIN. – Powinni być raczej strażnikami, którzy reagują w momencie wystąpienia kryzysu.

Większość procesów, w poszczególnych departamentach i na ich przecięciu, da się i powinno się obsługiwać wewnętrznie, bo tak jest szybciej i taniej, a co ważne – także bezpieczniej. Systemy nowej generacji, mimo że umożliwiają szerokie delegowanie zadań do poszczególnych departamentów, nie rozpraszają bowiem odpowiedzialności za ich wykonanie, pozwalając bardzo precyzyjnie kontrolować nadawane uprawnienia.

ZAUTOMATYZUJ PROCESY W TWOJEJ FIRMIE!