Korzyści z automatyzacji

Wdrożenie systemu do automatyzacji umożliwi Ci zoptymalizowanie procesów biznesowych

– ScheduleIN to nowoczesne rozwiązanie, które służy do automatyzacji wszelkich procesów związanych z przetwarzaniem danych. Sposób jego działania najlepiej obrazuje analogia do linii produkcyjnej łączącej różnorodne sekwencje złożone z pojedynczych zadań w jeden, spójny proces, którego rezultatem jest określony produkt – tłumaczy Maciej Sowa, Business Development Manager, SimplicITy, dystrybutora i dostawcy systemu ScheduleIN.

Optymalizacja procesów biznesowych

Predykcja zdarzeń

Demokratyzacja wiedzy

Zwiększone bezpieczeństwo

Dostępność danych

Poznaj ScheduleIN

Oto korzyści, jakie daje firmie wdrożenie tego systemu do automatyzacji procesów

Pobierz e-book

Dowiesz się z niego, jak automatyzacja procesów wpływa na wydajność przedsiębiorstwa.

Wiele przedsiębiorstw swoje procesy (w tym także IT) “automatyzuje” wciąż w Excelu, ryzykując błędy, opóźnienia i utratę pozycji na rzecz konkurencji, która – dzięki systemom automatyzacji nowej generacji – przewiduje je i usuwa zanim przełożą się na biznes.

Dzisiaj automatyzacja nie tylko redukuje: koszty, zasoby, powtarzalne czynności i liczbę występujących błędów, ale przede wszystkim daje: szansę na optymalizację działalności operacyjnej i pełne wykorzystanie własnego potencjału oraz całkowitą kontrolę procesami.

Pamięci masowe IBM

Poznaj rozwiązania IT wspierające automatyzację procesów biznesowych
  • Pamięci masowe IBM DS8880

  • Systemy z rodziny IBM Storwize

  • Rozwiązania taśmowe IBM

  • IBM FlashSystem

  • Pakiet IBM Spectrum Storage Suite